วิสัยทัศน์

เครื่องหมายการค้า NIRAPAI

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “นิรภัย (NIRAPAI)” จะเป็นเครื่องหมายแห่งความปลอดภัยในสินค้าปลั๊กทุกชนิด แบบครบวงจร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าทั่วโลก  มีความเป็นนวัตกรรมที่แตกต่างจากปลั๊กทั่วไป ด้วยความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในอนาคต และในไม่ช้า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับแนวโน้มประชากรไทยจะมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดังนั้น ปลั๊กพ่วงนิรภัยจะให้ความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อยอดที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วในกลุ่มเดียวกันนี้ และได้ผ่านการค้นคว้า วิจัย ทดลอง ทดสอบ จนกระทั่งได้เป็นผลิตภณฑ์ต้นแบบเรียบร้อยแล้ว และเริ่มดำเนินการผลิต และออกจำหน่ายต่อไป ได้แก่

  • 1. ปลั๊กพ่วงนิรภัยชนิดเดี่ยว จำพวก 3 ขา

  • 2. เต้ารับตัวเมีย นิรภัย (Safety Socket 2,3 pin) ทั้งจำพวก 2 ขาและ 3 ขา, ที่ติดตั้งบนผนัง, กำแพง หรือเพดาน

  • 3. อะแด็ปเตอร์ นิรภัย (Safety Adapter) และ

  • 4. ปลั๊กพ่วงนิรภัยชนิดมีเต้าเสียบมากกว่า  2 ชุดขึ้นไป ในชิ้นเดียวกัน (Safety Multi-plug Extension cord) เพื่อตอบโจทย์ความปลอดภัยของผู้บริโภคให้ครบวงจรต่อไป

 

Back to Top