ปัจจุบัน สิ่งแวดล้อม และสังคม มีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในชั่วเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น  จากการพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ตั้งแต่ระดับนาโนเทคโนโลยี ก้าวไกลไปจนถึงการเตรียมมนุษย์ย้ายไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารในอนาคตอีกไม่ถึง 20 ปี ข้างหน้า

จากระดับเทคโนโลยีแบบอนาล็อค ได้กลายมาเป็นดิจิตอล การสื่อสารบน Internet ได้พัฒนา จากระบบอนาล็อค มาเป็นระบบ 4G  และ 5G ในอนาคตเช่นกัน และจากระบบคอมพิวเตอร์ กลายเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายข้างต้นนี้ ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง 20 ปี เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ทุกระบบความก้าวหน้าทั้งหลายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาบนโลกเรานี้ ก็จะต้องถูกพัฒนาควบคู่กันไปกับระบบความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดจากกันไม่ได้ แม้เพียงเสี้ยววินาทีนั้นๆ เช่นกัน

ทำไมเราต้องมีถังดับเพลิงติดตั้งไว้ในบ้านเรือนหรืออาคารสำนักงานเพื่อใช้ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทั้งๆที่ทุกพื้นที่มีน้ำเพียงพอในการดับเพลิงไหม้อยู่แล้ว (ปี ค.ศ.1723 พบบันทึกการจดสิทธิบัตรเครื่องดับเพลิงเครื่องแรกในประเทศอังกฤษ)

ทำไมทุกวันนี้รถยนต์เกือบทุกคันที่ผลิตขึ้นใหม่ในโลกนี้จะต้องมีชุดเข็มขัดนิรภัย เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ทั้ง ๆ ที่เราก็ยังสามารถขับขี่ตั้งแต่อดีตได้อย่างปลอดภัยมาจนทุกวันนี้  (ในปีค.ศ.1930 ประเทศอเมริกาเริ่มติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถที่เริ่มผลิตออกสู่ตลาด)

ทำไมถนนทุกสายในทุกประเทศจะต้องมีทางม้าลาย หรือสะพานลอยเดินข้ามถนน หรืออุโมงค์ลอดใต้ถนน  ที่กำหนดจุดปลอดภัยในการข้ามถนน แทนที่เราจะเดิน หรือวิ่งข้ามถนนตรงจุดไหนก็ได้ ซึ่งปัจุจบันก็พบเห็นกันบ่อยๆ (ทางม้าลายถือกำเนิดจากประเทศอังกฤษในวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.1951)

คำตอบทั้งหลาย  คือ ความปลอดภัย คือทางเลือกที่ทุกคนได้ตัดสินใจ เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชีวิตของทุกคน หรือเพื่อลดเหตุความรุนแรง ความเสียหาย และความสูญเสียให้น้อยลง

ปลั๊กพ่วงนิรภัย คือคำตอบของความปลอดภัยที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการใช้กระแสไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และต่อไปในอนาคตได้อย่างปลอดภัย และต่อเนื่อง ปลั๊กพ่วงนิรภัย ปลอดภัย มั่นใจทุกการใช้งาน   ได้จดสิทธิบัตรในปี ค.ศ.2011

ปลั๊กนิรภัย

ปลั๊กพ่วงนิรภัย

เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากแนวคิดเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ซึ่งก็คือ เวลาเสียบปลั๊กเข้าด้วยแล้ว จะต้องไม่หลวม และไม่หลุด สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ เป็นการป้องกันให้สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้ต่อไปก็คือ การใช้งานง่าย สะดวกสบาย แข็งแรงทนทาน

 

ได้รับรางวัลจาก A'DESIGN AWARD 2018

Nirapai-Safety Plug. Plug by Viroj Khanampornpan
is Winner in Engineering and Technical Design Category, 2017 - 2018.


ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รายการสมรภูมิไอเดีย ปี 10 (2015)

หัวข้อ "เรียบง่าย ใช้ดี มีไอเดีย"

 
 

parallax background

สมัครตัวแทนจำหน่ายประเทศที่จดสิทธิบัตร

1. Thailand
2. China
3. Indonesia
4. Japan

5. Korea
6. Malaysia
7. Philippines
8. Vietnam

 

Applicant: Mr. Viroj Khanampornpan

for National Phase Entry of PCT/TH2011/000043

No.

Title

Country

Application No.

Application Date

1

Plug Connector Assembly

Thailand

1303000290

March 18, 2013

2

Plug Connector Assembly

Japan

2013-600050

March 15, 2013

3

Plug Connector Assembly

China

201190000744

March 18, 2013

4

Plug Connector Assembly

Korea

20-2013-7000010

March 18, 2013

5

Plug Connector Assembly

Indonesia

S00201506271

April 5, 2013

6

Plug Connector Assembly

Malaysia

PI2013000892

March 15, 2013

7

Plug Connector Assembly

Philippines

2-2013-500001

March 15, 2013

8

Plug Connector Assembly

Vietnam

2-2013-00089

May 4, 2013


Back to Top