วิธีการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ

1. การแขวนปลั๊กให้ลอยตัวจากพื้นราบ เพื่อความปลอดภัย วิธีทำ สามารถใช้คลิปหนีบกระดาษทั่วไปมาแขวนร้อยกับห่วงนิรภัยบนตัวปลั๊ก หรือห่วงเหล็กกลม หรือ หนังยางทั่วไป (ตามรูป)

2. การแขวนป้ายกำกับเข้ากับห่วงนิรภัย เพื่อแสดงตำแหน่ง, พื้นที่,  สถานะ, ลำดับ  และอื่นๆ เพื่อความสะดวก และระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้งานชั่วคราว

 
 

3. การติดป้ายกำกับ บนพื้นที่ด้านหลังของปลั๊กทั้งตัวผู้ และตัวเมียที่ทำเตรียมไว้โดยเฉพาะ ในกรณีที่ต้องการใช้กับงานประจำ  หรือสถานะภาพเดิม ๆ อยู่ตลอดเวลา เป็นต้น

 
 

4. การใช้ สายรัดหางจระเข้ (cable tie) รัดปลั๊กนิรภัยที่ต่อเชื่อมกันอยู่ ในลักษณะไขว้ข้ามตัวปลั๊ก (ตามรูป) เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยสูงขึ้น ป้องกันการหลุดหลวม หรือการถูกกระชาก การลากสายปลั๊กพ่วงโดย อุบัติเหตุทั่วไป หรือ ผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์มากระทำการโดยประมาท เลินเล่อ

 
 

5. การเปลี่ยนคลิปล็อค ในกรณีที่คลิปล็อค ของปลั๊กตัวผู้ ชำรุด หรือแตกหัก หรือต้องการเปลี่ยนคลิปล็อคเป็นสีอื่นๆ วิธีทำ

รูปที่

1. เปิดฝาครอบปลั๊กตัวนิรภัยผู้ออก พร้อมนำคลิปล็อคที่ต้องการเปลี่ยนใหม่คือคลิปสีดำในภาพ มาเตรียมรอไว้ (คือคลิปสีดำในภาพ)

2. ปลดคลิปตัวเดิม (คือคลิปสีส้มในภาพ) ออกจากตัวเรือน ทั้ง 2 คลิป

3. นำคลิปตัวใหม่ (คลิปสีดำ) ติดตั้งเข้ากับตัวเรือนทั้ง 2 ข้างตามรูป

4. ปิดฝาครอบปลั๊กให้มิดชิด และไขสกรูให้แน่น เพื่อนำปลั๊กไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย หลังจากเปลี่ยนคลิปเรียบร้อยแล้ว

Back to Top