การใช้ปลั๊กนิรภัยในโอกาส และกรณี ต่าง ๆ

Tensile-Testing

ทดสอบแรงดึง รองรับน้ำหนักได้มากถึง 10 กิโลกรัม

Back to Top