การเตรียมชุดสายไฟปลั๊กพ่วงนิรภัย เข้ากับเต้ารับ(ปลั๊ก)ตัวเมีย

1. เตรียมชุดสายปลั๊กพ่วงของเดิมที่ใช้อยู่

2. เตรียมปลั๊กนิรภัยตัวเมียที่จะเปลี่ยนทดแทน

3. แกะฝาครอบปลั๊กตัวเมียออกจากปลั๊กทั้ง 2 ชุด

4. ปลดสายไฟออกจากขั้วของปลั๊กตัวเมียทั้ง 2 ชุด

5. นำปลั๊กนิรภัยตัวเมียไปประกอบเข้ากับชุดสายปลั๊กพ่วงที่ต้องการเปลี่ยน

6. ปิดฝาครอบปลั๊กตัวเมียที่ประกอบเข้ากับขั้วปลั๊กให้เรียบร้อย

 

7. ปลั๊กพ่วงนิรภัยพร้อมใช้งาน

 
Back to Top